Indeks | Sitemap | Print
Nyheder
 

Du er her: Forsiden St. Restrup Samråd

Samråd

St. Restrup Samråd

Samråd for Store Restrup og Omegn har til opgave at samle foreninger og lignende i lokalområdet.

Friskolen, Jagtforeningen og Landsbyforeningen er grundlaget for samrådet.  Men det er ikke mindst vigtigt at give foreninger eller en gruppe af personer mulighed for at starte projekter eller aktiviteter, som vedrører alle beboere i lokalsamfundet.

 

Samrådet modtager penge fra Aalborg kommune, som kan bruges til sociale og kulturelle aktiviteter i St.Restrup.

Vil du lave et arrangement, en aktivitetsdag eller lignende i Store Restrup, er du meget velkommen til at kontakte:

 

jane-p@live.dk

 

Samrådets repræsentanter beslutter, om man mener at kunne deltage i det foreslåede projekt/aktivitet.

Bestyrelse..

Formand:

Gunnar Jensen

Kasser:

Jane Pedersen

Sekretær:

?

Representanter for Forsamlingshuset St. Restrup Friskole

Representanter for Landsbyforeningen

?

Representanter for St. Restrup Jagtforening:Vedtægter for "Samrådet St. Restrup og omegn"

     1. Samrådets navn er: "Samråd for St. Restrup og omegn"

 

      2. Samrådets formål er:

  • at gøre landistriktet St. Restrup til et attraktivt område at bo i.
  • at tage initiativ til at foreslå og organisere tiltag, der fremmer samrådets formål og i

          øvrigt bidrage til at ideer fra grupper og enkeltpersoner, løbende bliver afprøvet.

 

  • at være lokalområdets talerør over for offentlige myndigheder i sager af fælles interesse 

          for lokalområdet

 

     3.  Samrådets økonomi omfatter indtægter fra foreninger, frivillige bidrag og tilskud fra

 

          offentlige myndigheder. Samrådets økonomi styres af kassereren for Landsbyforeningen 

         

          St. Restrup, som et selvstændigtregnskab under Landsbyforeningens regnskab. Revisor for

 

          Landsbyforeningen er samtidig revisor for Samrådet.

 

     4.  Samrådets bestyrelse består af Landsbyforeningens bestyrelse + en repræsentant fra hver af

 

          de øvrige tilknyttede foreninger: p.t. Medborgerhuset St. Restrup Friskole og St. Restrup Jagtforening.

 

          Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.

 

     5.  Årsmøde finder sted inden udgangen af april og varsles på Landsbyforeningens hjemmeside

 

          www.st-restrup.dk med mindst 3 ugers varsel.

 

     6.  Årsmødets dagsorden skal mindst indholde følgende punkter:

 

  • Beretning om årets forløb.
  • Gennemgang af årets regnskab.

 

  • Indkomne forslag. (Forslag skal være indsendt til bestyrelsen senest en uge før

          årsmødet, hvorefter de offentligøres på samrådets hjemmeside www.st-restrup.dk

 

  • Orientering om planlagte aktiviteter i det kommende år.

 

  • Evt.

     7.  Vedtægtsændringer sker ved bestyrelsesbeslutning med enighed blandt de tilknyttede

 

          foreninger, eller ved almindelig flertal blandt de fremmødte ved årsmødet.

 

     8.  Ophævelse af samrådet kan finde sted når der er enighed blandt de deltagende foreninger.

 

         St. Restrup 01.10.2006

 

St Restrup Samråds beretning om årets forløb 2015

 

Som tidligere år var Samrådet igen i 2015 vært ved et nytårsarrangement, hvor knap 70 personer deltog i brunchen. Der var en hyggelig snak på tværs af bordene og alle følte, at vi fik lavet en god start på året. Vores bosidende flygtninge fra Eritrea deltog også. De havde en tolk med. Fantastisk at så mange mødte op.

Gennem det sidste år, har vi afholdt fællesspisning 5-6 gange for ca 30-60 deltagere pr gang. Ved disse fællesspisninger får vi diskuteret både stort og småt, set hinandens børn/ børnebørn, spist og hygget.  I efteråret 2015 fik vi nogle bosidende flygtninge fra Eritrea til at deltage og lave deres lokale mad for alle os andre. Denne aften måtte vi spise med fingrene, da det var normalt for dem. En fantastisk aftem hvor vi kunne hygge på tværs af landegrænser.

  I 2015 besluttede bestyrelsen,  at vores gamle kul-grill trængte til en udskiftning og Samrådet  har derfor investeret i en dejlig weber-gasgril, som er nem at tage frem og bruge efter behov, også når vi har nogle små arrangenenter, hvor folk har lyst til at komme og hygge ved Friskolens område/ terrasse efter evt en gåtur på en af vores dejlige stier.

Samrådet har også været medansvarlig ved arrangementet omkring Sankt Hans Aften, hvor vi havde arrangeret bål på den tilstødende mark - lånt af gårdejer Salling. Vi havde fået  ???? ud som båltaler. Efter nedbrænding af bålet - afsendelse af heksen - båltale - bålsange mm, gik vi tilbage til Friskolen for at grille vores medbragte mad. Alt i alt en hyggelig aften med ca 50 deltagende borgere fra lokalområdet .

For 9. gang var Samrådet også med til i sidste weekend i august, at arrangere Markedet, hvor mange lokale kunstnere, flittige hænders arbejder, økologiske grøntsager mm blev udstillet og solgt. Der var udstillere i hele huset samt i vores store markedstelte, som var stod på gårdspladsen for at få plads til alle udstillere. Der var ialt 26 udstillere og på grund af det gode rygte/ det gode vejr kom der rigtig mange gæster/ købere fra nær og fjern. Vi tror der har været ca 1000 til arrangementet, som må betegnes som en stor succes.

 Alle ved hvor og hvornår St Restrup afholder Marked.

Efter endt Marked måtte vi konstatere, at det snart var på tide at få udskiftet de gode gamle telte. Samrådet/Markedsgruppen blev sat på opgaven og fandt frem til nogle nye tilsvarende telte sidst på året, så nu er vi klar til både at feste udendørs/ fællesspisninger og afholde 10 års jubilæumsmarked i 2016.

Alt i alt mener vi det har været et succesfyldt år med mange arranger hvor Samrådet har været medarsvarlig for arrangementer og materialer.

 
 
Krogh Nielsen ApS   Kvist & Kristensen   ledig_annonceplads.gif   Ledig annonceplads   WebHouse ApS