Indeks | Sitemap | Print
Nyheder
 

Du er her: Forsiden St. Restrup Samråd Bestyrelse Vedtægter

 

 

  

Vedtægter for St. Restrup Samråd

 

Samråd for Store Restrup og Omegn har til opgave at samle foreninger og lignende i lokalområdet.

 

Friskolen, Jagtforeningen og Landsbyforeningen er grundlaget for samrådet.  Men det er ikke mindst vigtigt at give foreninger eller en gruppe af personer mulighed for at starte projekter eller aktiviteter, som vedrører alle beboere i lokalsamfundet.

 

 

 

Samrådet modtager penge fra Aalborg kommune, som kan bruges til sociale og kulturelle aktiviteter i St. Restrup.

 

Vil du lave et arrangement, en aktivitetsdag eller lignende i Store Restrup, er du meget velkommen til at kontakte:

 

 

 

gunnar_jensen@mail.dk

 

 

 

Samrådets repræsentanter beslutter, om man mener at kunne deltage i det foreslåede projekt/aktivitet.

  

Bestyrelse:

 

Formand:

Gunnar Jensen   98341583

   

Kasserer:

Jane Pedersen   98341548

   

  

     1. Samrådets navn er: "Samråd for St. Restrup og omegn"

 

 

 

      2. Samrådets formål er:

 

  • at gøre landdistriktet St. Restrup til et attraktivt område at bo i.

 

  • at tage initiativ til at foreslå og organisere tiltag, der fremmer samrådets formål og i

 

          øvrigt bidrage til at ideer fra grupper og enkeltpersoner, løbende bliver afprøvet.

 

 

 

  • at være lokalområdets talerør over for offentlige myndigheder i sager af fælles interesse 

 

          for lokalområdet

 

 

 

     3.  Samrådets økonomi omfatter indtægter fra foreninger, frivillige bidrag og tilskud fra

 

           offentlige myndigheder.

 

          Samrådets økonomi/ regnskab udføres af kassereren for Landsbyforeningen 

 

          St. Restrup og Forsamlingshuset St. Restrup Friskole, i et selvstændigt regnskab.

 

          Revisor for  Landsbyforeningen og Friskolen er samtidig revisor for Samrådet.

 

 

 

     4.  Samrådets bestyrelse består af  en repræsentant fra hver af følgende foreninger:

 

          Landsbyforeningen, St. Restrup Friskole og St. Restrup Jagtforening

 

          Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer.

 

 

 

     5.  Årsmøde finder sted inden udgangen af april og varsles på Landsbyforeningens hjemmeside

 

 

 

          www.st-restrup.dk med mindst 2 ugers varsel.

 

 

 

     6.  Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 

 

  • Beretning om årets forløb.

 

  • Gennemgang af årets regnskab.

 

  • Orientering om planlagte aktiviteter i det kommende år

 

  • Indkomne forslag. (Forslag skal være indsendt til bestyrelsen senest en uge før årsmødet, hvorefter de offentliggøres
  • på landsbyforeningens hjemmeside www.st-restrup.dk
  • Evt.

 

     7.  Vedtægtsændringer sker ved en bestyrelsesbeslutning med enighed blandt de tilknyttede

 

 

 

          foreninger, eller ved almindelig flertal blandt de fremmødte ved årsmødet.

 

 

 

     8.  Ophævelse af samrådet kan finde sted når der er enighed blandt de deltagende foreninger.

 

 

 

         St. Restrup 1. maj 2016

 

 

 

 

 

 
 
Krogh Nielsen ApS   Kvist & Kristensen   ledig_annonceplads.gif   Ledig annonceplads   WebHouse ApS