Indeks | Sitemap | Print
Nyheder
 

Du er her: Forsiden Foreninger Jagtforeningen Bestyrelse og medlemmer

Bestyrelsen   Tlf.nr.
Formand Jess Thiel 98 34 2406/40 30 52 55
Næstformand Carl Carstens 30 14 00 32
Kasserer Flemming Larsen 20 85 32 10
Hjemmeside/sekretær Kurt Christiansen 98 34 14 17/30 59 05 17
Udvalgsformand Bent Klitgård 98 34 33 36/20 85 32 15
Suppleant  Jens O. D. Nielsen  98341310/26 12 32 23
Revisor Thomas P. Sørensen 29 12 03 30
Revisor Georg Thinggård 98 34 34 98/20 85 32 11
Revisor Suppleant Frank Henneberg 98342233/30 28 68 87
Aktive medlemmer    
  Mogens Thomsen 98 34 19 98/30 34 56 06

 

Lars Nansen 20 77 57 54
  Rasmus Jensen 25 66 58 10
  Lars Birk Jensen 29 45 23 49
  Eigil Christensen 98 42 08 90
  Jan Jensen  25 65 50 61
Passiv medlem    

Æredsmedlem

 Gunnar Jensen

 98341583/30 51 15 83

 

 

 Udvalg.: 

                         

 Fest. Jess Thiel  

 Markvildtstriber. Georg Thinggaard 

 Vildtudsætning. Georg Thinggaard og Bent Klitgaard 

 Rågejagt. Kurt

 Bukkejagt. Kurt

 Vedligeholdelse af grønne områder. Georg Thinggaard  

 Foderplan. Bent Klitgård

 Foderplanlæg for og i vinterperioden. Bent Klitgård

 

 

 Redigeret 09-03-2017 Kurt Christiansen.

 

 
 
Krogh Nielsen ApS   Kvist & Kristensen   ledig_annonceplads.gif   Ledig annonceplads   WebHouse ApS