Foreninger

Her tilbydes eksisterende eller nye foreninger i St. Restrup, der ønsker at være med, en mulighed for at præsentere sig selv for besøgende på denne side.

 

I modsætning til projekter er foreningerne selvstændige enheder med egne love og bestyrelser. Og de er derfor ikke en egentlig del af landsbyforeningen.